สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2023   150  
2 Jan 2023   159  
3 Jan 2023   195  
4 Jan 2023   200  
5 Jan 2023   197  
6 Jan 2023   183  
7 Jan 2023   148  
8 Jan 2023   123  
9 Jan 2023   120  
10 Jan 2023   139  
11 Jan 2023   135  
12 Jan 2023   114  
13 Jan 2023   124  
14 Jan 2023   118  
15 Jan 2023   90  
16 Jan 2023   174  
17 Jan 2023   205  
18 Jan 2023   149  
19 Jan 2023   180  
20 Jan 2023   153  
21 Jan 2023   129  
22 Jan 2023   147  
23 Jan 2023   207  
24 Jan 2023   177  
25 Jan 2023   99  
26 Jan 2023   137  
27 Jan 2023   145  
28 Jan 2023   106  
29 Jan 2023   114  
30 Jan 2023   178  
31 Jan 2023   157