สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2023   376  
2 Nov 2023   307  
3 Nov 2023   337  
4 Nov 2023   278  
5 Nov 2023   199  
6 Nov 2023   294  
7 Nov 2023   241  
8 Nov 2023   357  
9 Nov 2023   302  
10 Nov 2023   294  
11 Nov 2023   297  
12 Nov 2023   285  
13 Nov 2023   325  
14 Nov 2023   314  
15 Nov 2023   274  
16 Nov 2023   325  
17 Nov 2023   314  
18 Nov 2023   335  
19 Nov 2023   283  
20 Nov 2023   253  
21 Nov 2023   321  
22 Nov 2023   356  
23 Nov 2023   244  
24 Nov 2023   307  
25 Nov 2023   307  
26 Nov 2023   329  
27 Nov 2023   258  
28 Nov 2023   304  
29 Nov 2023   237  
30 Nov 2023   261