สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2023   120  
2 Feb 2023   141  
3 Feb 2023   123  
4 Feb 2023   125  
5 Feb 2023   137  
6 Feb 2023   217  
7 Feb 2023   170  
8 Feb 2023   142  
9 Feb 2023   118  
10 Feb 2023   142  
11 Feb 2023   105  
12 Feb 2023   91  
13 Feb 2023   242  
14 Feb 2023   175  
15 Feb 2023   134  
16 Feb 2023   130  
17 Feb 2023   134  
18 Feb 2023   114  
19 Feb 2023   83  
20 Feb 2023   147  
21 Feb 2023   208  
22 Feb 2023   133  
23 Feb 2023   120  
24 Feb 2023   139  
25 Feb 2023   134  
26 Feb 2023   139  
27 Feb 2023   146  
28 Feb 2023   253